Politika varovanja osebnih podatkov

Skrbimo, da vaši osebni podatki ostanejo varno shranjeni. Več informacij o tem pa spodaj.

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Sport Miks d.o.o.

Naslov podjetja: Trg golobarskih žrtev 18

Telefon: 05 389 61 60

E-pošta:team@sportmix.si

 

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno.

 

Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelav

Rok obdelave

Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja

sklenitev pogodbe o sodelovanju, nakup, najem storitev in podobno

veljavni zakoni na področju obligacij, izvršbe, davkov in podobno

sklenitev ali izvajanje veljavne pogodbe

celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
 

Povpraševanja po izdelkih in storitvah

Povpraševanja, dodatne informacije, naročila storitev

Sklenitev ali izvajanje pogodbe

celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
 

Prijava za popust

Prijava za popust ob prvem naročilu, akcijske ponudbe

privolitev posameznika/ce

do preklica privolitve

Novice, izobraževalne vsebine, novosti, akcije in ponudba

obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite, izobraževalne vsebine o storitvah in podobno

privolitev posameznika/ce

do preklica privolitve

Marketinške raziskave

sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas bolje spoznali in vam ponudili najboljše

privolitev posameznika/ce

do preklica privolitve

Sodelovanje v nagradnih igrah
 

obvestila o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih in nagrajencev in podobno

 

za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja

obvestila o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih in nagrajencev in podobno za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja

 

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

 

Da bi vam zagotovili ugodno sklenitev in izvajanje pogodbe, obdelujemo različne vrste osebnih podatkov.

Vrsta podatkov

Vir podatkov

Podatki o stranki

Identifikacijski in kontaktni podatki, želje, zahteve, privolitve, povpraševanja, podatki o nakupih, najemih, paketih, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih

posameznik/cajavno dostopni viri lastne evidence

Podatki o pogodbenem razmerju

podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o odgovorih na povpraševanja, podatki o plačilih, podatki o naročilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih

posameznik/ca javno dostopni viri lastne evidence

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov. Če ste se odločili za sodelovanje v eni izmed naših nagradnih iger ali komunikacijski akciji, bomo za namene te nagradne igre ali akcije osebne podatke posredovali tudi izbranemu partnerju v tej nagradni igri ali akciji (dobavitelji različnega trgovskega blaga).

 

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se prenašajo v države izven Evropske unije vendar samo v podjetja, ki so na seznamu Privacy shield s čimer zagotavljajo ustrezno varstvo podatkov in pravic po 49. členu uredbe.

 

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Naša družba posluje celovito digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

 

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:
pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
 
pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temutako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, čas hranjenja, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno
profiliranje);
 
pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 
pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 
pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 
pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (veljaza podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 
pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
 
pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bomo z veseljem pomagali, preko e-pošte: team@sportmix.si
 
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

 

Rezervirajte svojo avanturo zdaj!

Izpolnite obrazec in rezervirajte svojo avanturo!

[forminator_form id=”12521″]

Kontakti

Kontaktirajte nas na različne načine

Obiščite nas

Vedno smo veseli, ko nas obiščete